Chính sách bảo mật

Điều khoản chung

 
Bạn có thể truy cập và xem thông tin trên website của chúng tôi mà không bị tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến bản thân kể cả địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào đến chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sẽ không bán hay chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai trừ những trường hợp sau: (1) cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi để họ giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu; (2) Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử thông báo cho bạn biết về những thay đổi của trang mạng và các chương trình khuyến mãi đặc biệt (như bản tin, các cuộc thi hay đăng ký miễn phí các dịch vụ) mà chúng tôi tin là bạn quan tâm cũng như chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác của chương trình khuyến mãi để họ có thể gửi cho bạn các dịch vụ khuyến mãi đặc biệt khác.
 
Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ địa chỉ thư điện tử với các công ty hoặc tổ chức khác, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách gọi vào số bên dưới.
 
Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ nhà của bạn qua mạng thì bạn có thể sẽ được chúng tôi gửi thư định kỳ cung cấp thông tin về các sản phậm và dịch vụ mới cũng như các sự kiện sắp tới. Nếu bạn không muốn nhận thư, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách gọi đến số bên dưới.
 
Những cá nhân cung cấp số điện thoại qua mạng có thể sẽ được chúng tôi liên hệ qua điện thoại để cung cấp các thông tin về các sản phậm và dịch vụ mới cũng như các sự kiện sắp tới. Nếu  Nếu bạn không muốn nhận các cuộc gọi này, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách gọi đến số bên dưới.
 
 

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin thu thập

 
Thông tin phi cá nhân. Để nâng cao chất lượng phục vụ, chúng tôi chỉ thu thập thông tin về máy tính và trình duyệt, chứ không thu thập các thông tin liên quan đến cá nhân bạn. Việc này được thực hiện bằng cách theo vết các địa chỉ IP và các thông tin khác như loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng nhằm phân tích các xu hướng, hỗ trợ việc quản trị trang mạng, theo dõi hoạt động của người truy cập cũng như thu thập các thông tin nhân khẩu trên diện rộng để hợp lại và sử dụng. Các địa chỉ IP không có liên hệ đến thông tin cá nhân cụ thể.
 
Thông tin nhân khẩu tập hợp. Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin nhân khẩu tập hợp với các bên thứ ba, nhưng các thông tin này không có liên hệ đến bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn hay người khác. Vì thế, trong trường hợp này, không có thông tin cá nhân nào bị tiết lộ.
 
Tiết lộ thông tin vì các mục đích pháp lý. Luật định có thể yêu cầu chúng tôi chia sẻ các thông tin cá nhân và phi cá nhân căn cứ theo trát, giấy phép hoặc lệnh của tòa án hoặc chính phủ. Ngoài ra, chúng tôi có quyền không tuân theo các điều khoản trong chính sách bảo mật này khi sử dụng và cung cấp các thông tin cá nhân và phi cá nhân của bạn để điều tra, ngăn ngừa và thực hiện các biện pháp hành động liên quan đến hoạt động pháp lý, các trường hợp nghi ngờ lừa đảo, các tình huống có thể đe dọa đến an toàn sức khỏe của người khác hoặc được pháp luật yêu cầu.
 
 

Bảo mật và liên kết đến các trang mạng khác

 
Website của chúng tôi liên kết đến những trang khác do Dale Carnegie & Associates, Inc. tạo ra; các trang mạng được điều hành bởi các bên thứ ba không liên quan. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước các hoạt động bảo mật của trang mạng của bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu ý điều này khi ra khỏi trang mạng của chúng tôi và đọc kỹ các chính sách bảo mật của các trang mạng có thu thập thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng đối với trang mạng này.
 
 

Email giới thiệu sản phẩm

 
Nếu bạn không muốn nhận thư điện tử này, vui lòng thực hiện hướng dẫn hủy đăng ký ở phía dưới thư.
 
Chuyển tiếp cho đồng nghiệp. Nếu bạn sử dụng chức năng "chuyển tiếp cho đồng nghiệp", chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ thư điện tử theo theo thông tin cung cấp của bạn để gửi thông điệp đến bạn của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng địa chỉ thư điện tử của bạn của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.
 
 

Nhật ký điện tử (BLOG)

 
Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
 
Chúng tôi duy trì các chỉ tiêu đánh giá hợp lý về sức khỏe, kỹ thuật và thủ tục để giới hạn việc tiếp cận thông tin cá nhân đối với các cá nhân có quyền hạn và mục đích phù hợp.
 
Để tránh thư rác (spam), các bình luận ngoài chủ đề và mang tính xúc phạm, tất cả các bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng lên nhật ký điện tử. Vui lòng đăng giới hạn hai bình luận ở mỗi chủ đề và không viết hoa hoàn toàn. Ngoài ra, xin lưu ý rằng các bình luận liên quan đến các vấn đề hoặc kinh nghiệm huấn luyện cụ thể vui lòng gửi đến bộ phận hỗ trợ khách hàng thay vì đăng ở đây.
 
 

Liên hệ

 
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay quan tâm nào về chính sách bảo mật, bạn có thể liên hệ chúng tôi tại:
 
Dale Carnegie & Associates, Inc.
780 Third Ave
New York, NY 10017
800.231.5800
 
Hoặc gửi thư điện tử tới info@dalecarnegie.com
 
 

Các thay đổi trong chính sách bảo mật

 
Chính sách bảo mật này được thay đổi lần cuối vào ngày 11 tháng 2 năm 2011. Dale Carnegie & Associates, Inc. có toàn quyền điều chỉnh và sửa chữa chính sách này vào bất cứ lúc nào trên trang mạng của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ chỉ ảnh hưởng đến thông tin mà chúng tôi thu thập kể từ sau ngày thay đổi về chính sách bảo mật này có hiệu lực nếu chúng tôi không có thông báo rõ ràng nào khác.
 
 

Bản quyền

 
Tất cả nội dung trên trang này như văn bản, đồ họa, biểu tượng nút bấm, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu số để tải về, cách phối hợp dữ liệu là tài sản của Dale Carnegie & Associates, Inc. hoặc phía cung cấp nội dung của công ty và được bảo hộ bởi luật bản quyền Hoa Kỳ và quốc tế. Tất cả nội dung trong trang này là tài sản độc của Dale Carnegie & Associates, Inc. và được bảo hộ bởi luật bản quyền Hoa Kỳ và quốc tế.
 
DALE CARNEGIE LÀ ĐỐI TÁC DUY NHẤT CÓ QUYỀN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN TẠI HOA KỲ. MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CARNEGIE ĐƯỢC BÁN BỞI DALE CARNEGIE TOÀN CẦU.
 
Bản quyền © 2011 Dale Carnegie & Associates, Inc. Đã đăng ký bản quyền.