In  

Thông Tin Về Thực Hiện Qũy Đắc Nhân Tâm-Vì Ngày Mai Phát Triển

Qũy "Đắc Nhân Tâm – Vì ngày mai phát triển" do Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm khởi xướng, được thành lập vào ngày 10/4, tại đêm hội "Chân dung Nhà Lãnh đạo Đắc Nhân Tâm". Tại đêm hội ngoài tinh thần học hỏi những kinh nghiệm đầy giá trị về mặt ứng dụng thực tiễn thì ý nghĩa quan trọng khác của đêm hội còn là kêu gọi các Doanh nhân tham dự chung tay đóng góp cho xã hội phát triển thông qua Qũy "Đắc Nhân Tâm – Vì ngày mai phát triển" với toàn bộ số tiền thu được là 117 triệu đồng, trong đó gồm Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm với số tiền đóng góp là 40 triệu, chị Nguyễn Thị Thắng – Gíam đốc Cty CP TM DV Tín và anh Nguyễn Thành Tân – Gíam đốc Cty CP TV TK XD Sagen với số tiền quyên góp lần lượt là 57 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Từ đó đến nay, Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm cũng là đơn vị tổ chức gây Qũy "Đắc Nhân Tâm – Vì ngày mai phát triển" đã tiến hành các hoạt động cộng đồng, góp phần mang lại giá trị cho xã hội như: Trao tặng 20 phần học bổng cho các học sinh giỏi hoàn cảnh khó khăn huyện Nhà Bè, trao tặng 2 phần học bổng cho 2 bạn sinh viên giỏi vượt khó, trao tặng 90 phần học bổng và quà cho các em học sinh tiểu học tỉnh Tây Ninh có đạo đức hạnh kiểm tốt.

Thông tin chi tiết các hoạt động thực hiện Qũy "Đắc Nhân Tâm – Vì ngày mai phát triển" sẽ luôn được cập nhật trên website.

STT Đơn vị quyên góp Số tiền
01 Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm 40.000.000
02 Chị Nguyễn Thị Thắng - Gíam đốc Cty CP TMDV Tín Hòa 57.000.000
03 Anh Nguyễn Thành Tân - Gíam đốc Cty CP TV TK XD 20.000.000
04 Tổng cộng 117.000.000

CÁC HOẠT ĐỘNG QUỸ "ĐẮC NHÂN TÂM - VÌ NGÀY MAI PHÁT TRIỂN"

STT Chương trình Địa điểm Thời gian Đối tượng Số tiền Ghi chú
01 Trao học bổng đến học sinh giỏi vượt khó Huyện Nhà Bè quận 7 20/04/2010 20 em cấp I, II, III 40.000.000 Mỗi em được tặng 2.000.000 VND
02 Trao học bổng đến sinh viên giỏi vượt khó Đại học Ngoại Thương 14/05/2010 2 em sinh viên 4.000.000 Mỗi em được tặng 2.000.000 VND
03 Trao học bổng đến gương học sinh đạo đức tốt Các trường tỉnh Tây Ninh 20/05/2010 90 em cấp I 21.024.000 Mỗi em được tặng 200.000 VND + sách Đắc Nhân Tâm
04 Trao tặng 500 sách "Hiểu về trái tim" cho các em học sinh nghèo vượt khó Tp.HCM 23/7/2010   44,000,000 Mỗi em 1 quyển sách "Hiểu về trái tim"
05 Tài trợ AIESEC - tổ chức sinh viên với các hoạt động hỗ trợ sinh viên Tp. HCM 23/7/2010   7,976,000  
06 Tổng cộng       117,000,000  

 

Back

 
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com