In  

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO ĐỐI TÁC DALE CARNEGIE VIETNAM

(Dale Carnegie Vietnam Client Partnership)
Chương trình hỗ trợ này có thời gian áp dụng từ 09/2012 – 09/2013
 
 

Dành cho giải pháp chương trình thiết kế riêng biệt (Corporate Solutions)

+ Khách hàng ký hợp đồng dài hạn: là chính sách áp dụng cho các khách hàng khi sử dụng các giải pháp chương trình thiết kế riêng biệt của DCVN và ký hợp đồng 1 lần.
Chương trình
In-house
Chiết khấu
(Không bao gồm logistic)
Hỗ trợ khác
(Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt)
Hợp đồng
từ 10 - 20 ngày
10%
 • 1 buổi ôn tập - Review session
  (2,5 giờ/buổi ~ 10.520.000 VNĐ)
Hợp đồng
từ 21 - 30 ngày
10%
 • 4 buổi ôn tập - Review session
  (2,5 giờ/buổi ~ 42.080.000 VNĐ)
 
Hợp đồng
từ 31 - 50 ngày
 
15%
 • 4 buổi ôn tập - Review session
  (2,5 giờ/buổi ~ 42.080.000 VNĐ)
 • 1 hội thảo chuyên đề ½ ngày
  50 học viên (~ 42.000.000 VNĐ)
 
Hợp đồng
>50 ngày
 
15%
 • 6 buổi ôn tập - Review session
  (2,5 giờ/buổi ~ 63.120.000 VNĐ)
 • 2 hội thảo chuyên đề ½ ngày
  100 học viên (~ 147.000.000 VNĐ)
+ Khách hàng là đối tác hiện tại của DCVN: là chính sách áp dụng cho các khách hàng đã sử dụng các giải pháp chương trình thiết kế riêng của DCVN và duy trì sử dụng các giải pháp của DCVN hàng năm.
Đối tác Tổng Doanh thu Chiết khấu Điều kiện duy trì thẻ Hỗ trợ khác
(Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt)
Đối tác
(Partner)
< 430.000.000 VNĐ Duy trì hợp tác cùng Dale hàng năm
 • Thiết kế riêng cho các chương trình đào tạo
Đối tác thân thiết
(Corporate Partner)
Từ 430.000.000 VNĐ
đến dưới 850.000.000 VNĐ
 
 
5%
Duy trì tổng giá trị hợp đồng trong 1 năm
ít nhất 173.500.000 VNĐ
 • 1 buổi ôn tập - Review session/năm
  (2,5 giờ/buổi ~ 10.520.000 VNĐ)
 
 
Đối tác Chiến Lược
(Strategic Partner)
 
 
Từ 850.000.000 VNĐ
đến dưới 1.700.000.000 VNĐ
 
 
 
 
10%
 
 
Duy trì tổng giá trị hợp đồng
trong 1 năm ít nhất 347.000.000 VNĐ
 • 3 buổi ôn tập - Review session/năm
  (2,5 giờ/buổi ~ 42.080.000 VNĐ)
 • 1 hội thảo chuyên đề ½ ngày
  50 học viên (~ 42.000.000 VNĐ )
 
 
Đối tác Bền Vững
(Royal/VIP Partner)
 
 
 
> 1.700.000.000 VNĐ
 
 
 
15%
 
 
Duy trì tổng giá trị hợp đồng
trong 1 năm ít nhất 520.500.000 VNĐ
 • 5 buổi ôn tập - Review session/năm
  (2,5 giờ/buổi ~ 52.600.000 VNĐ)
 • 2 hội thảo chuyên đề ½ ngày
  100 học viên (~ 147.000.000 VNĐ)

Ghi chú: Tất cả các chính sách trên có thể kết hợp để áp dụng cho khách hàng nhưng tổng mức chiết khấu không được vượt quá 15% cho mỗi lần đăng ký.

 

Back

 
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com