In  

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO ĐỐI TÁC DALE CARNEGIE VIETNAM (Dale Carnegie Vietnam Client Partnership)

1. Giải pháp chương trình tiêu chuẩn (Public Solutions)

a. Đối với khách hàng đăng ký theo nhóm

- Là chính sách hỗ trợ áp dụng cho các khách hàng đăng ký theo nhóm khi sử dụng các giải pháp chương trình tiêu chuẩn bên dưới của DCVN

Chương trình Public Nhóm 3-5 học viên Nhóm 6-9 học viên Nhóm 10 học viên
Lãnh Đạo Tạo Đột Phá 5% 7% 10%
Kỹ Năng Lãnh Đạo Dành Cho
Nhà Quản Lý
5% 7% 10%
Tuyển Chọn, Đánh Giá và
Phát Triển Tài Năng
5% 7% 10%
Huấn Luyện Nhân Viên
Đạt Đỉnh Cao Năng Lực
5% 7% 10%
Trình Bày Với Uy tín,
Đam Mê và Sức Thuyết Phục
5% 7% 7%
Nhà Lãnh Đạo Tương Lai 5% 10% 10%

b. Đối với các khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại Dale :

Số khoá học tham gia Level Giai đoạn Các ưu đãi
Từ 1 đến 2 khóa 1 Khởi động

 • Giảm 5% khi đăng ký khóa học Public tiếp theo
 • Tham dự hoặc giới thiệu miễn phí 2 buổi Preview của DC trong 1 năm
Từ 3 đến 6 khóa 2 Đột phá

 • Chiết khấu 10% khi đăng ký khóa học Public tiếp theo
 • Tham Dự 1 chương trinh Seminar của Dale Carnegie trong 1 năm
Từ 6 đến 8 khóa 3 Hoàn thiện

 • Chiết khấu 15% khi đăng ký khóa học Public tiếp theo
 • Được tặng 3 giờ Huấn Luyện Cấp Cao (Executive Coaching, 1 kèm 1)

c. Đối với khách hàng đăng ký và thanh toán sớm:

Nếu khách hàng đăng ký và thanh toán trước 45 ngày khi khóa học diễn ra sẽ được giảm 5%.

2. Giải pháp chương trình thiết kế riêng biệt (Corporate Solutions):

a. Đối với khách hàng ký hợp đồng dài hạn:

- Là chính sách hỗ trợ áp dụng cho các khách hàng khi sử dụng các giải pháp chương trình thiết kế riêng biệt của DCVN và ký hợp đồng 1 lần.

Chương trình
In-house
Chiết khấu Hỗ trợ khác
Hợp đồng từ
10-20 ngày
10% tổng giá trị
hợp đồng
 • 1 buổi ôn tập - Review session
  (2,5 giờ/buổi ~ 10.520.000)
Hợp đồng từ
21-30 ngày
10%
 • 4 buổi ôn tập - Review session
  (2,5 giờ/buổi ~ 42.100.000)
Hợp đồng từ
31-50 ngày
15%

 • 4 buổi ôn tập - Review session
  (2,5 giờ/buổi ~ 42.100.000)
 • 1 hội thảo chuyên đề – 50 học viên
  (1/2 ngày ~ 63.100.000 )
Hợp đồng
> 50 ngày
15%

 • 6 buổi ôn tập - Review session
  (2,5 giờ/buổi ~ 63.100.000)
 • 2 hội thảo chuyên đề – 100 học viên
  (1/2 ngày ~ 126.220.000)

b. Đối với các đối tác hiện tại của Dale:

- Là chính sách hỗ trợ áp dụng cho các khách hàng Corporate đã sử dụng các giải pháp của Dale.

Đối Tác Tổng Doanh Thu Chiết Khấu Điều Kiện Duy Trì Thẻ Hỗ Trợ Khác
Đối tác
Partner
>420.720.000
 • Duy trì hợp tác cùng Dale hàng năm
 • Thiết kế riêng cho các chương trình đào tạo
Đối tác thân thiết
Corporate Partner
420.750.000-841.440.000 5% tổng giá trị hợp đồng
 • Duy trì tổng giá trị hợp đồng trong 1 năm ít nhất 168.300.000
 • 1 buổi ôn tập - Review session (2,5 giờ/buổi ~ 10.520.000) hàng năm
Đối tác Chiến Lược
Strategic Partner
841.470.000-1.683.000.000 10% tổng giá trị hợp đồng
 • Duy trì tổng giá trị hợp đồng trong 1 năm ít nhất 315.540.000

 • 3 buổi ôn tập - Review session (2,5 giờ/buổi ~ 42.100.000)/năm
 • 1 hội thảo chuyên đề – 50 học viên (1/2 ngày ~ 613.110.000)
Đối tác Bền Vững
Royal/ VIP Partner
> 1.683.000.000 15% tổng giá trị hợp đồng
 • Duy trì tổng giá trị hợp đồng trong 1 năm ít nhất 525.900.000

 • 5 buổi ôn tập - Review session (2,5 giờ/buổi ~ 63.110.000) hàng năm
 • 2 hội thảo chuyên đề – 100 học viên (1/2 ngày ~ 126.220.000)

*Ghi chú: Tất cả các chính sách trên có thể kết hợp để áp dụng cho khách hàng nhưng tổng mức chiết khấu không được vượt quá 15% cho mỗi lần đăng ký.

 

Back

 
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com