In  

Chương Trình Hỗ Trợ Dành Cho Đối Tác Dale Carnegie Việt Nam

Với tầm nhìn mang tính bền vững lâu dài là phát triển và lan tỏa văn hóa "Đắc Nhân Tâm" cho môi trường kinh doanh và cuộc sống ở Việt Nam; cũng như trở thành đối tác tốt nhất trong việc phát triển kinh doanh và năng lực cá nhân của doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam, Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm (Dale Carnegie Việt Nam) chính thức triển khai "Chương Trình Hỗ Trợ Dành Cho Đối Tác Dale Carnegie Việt Nam" bắt đầu từ tháng 10 năm 2010. Chương trình có nhiều chính sách hỗ trợ đa dạng và linh động phù hợp cho các đối tượng học viên cá nhân hay doanh nghiệp tham gia các chương trình tiêu chuẩn và các chương trình thiết kế riêng biệt dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là chương trình hỗ trợ dành cho nội bộ nhân viên và chuyên gia huấn luyện của Dale Carnegie Việt Nam.
 

1. GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (PUBLIC SOLUTIONS)

Là chính sách hỗ trợ áp dụng cho các khách hàng đăng ký theo nhóm khi sử dụng các giải pháp chương trình tiêu chuẩn bên dưới của Dale Carnegie Việt Nam
 
CHƯƠNG TRÌNH PUBLIC   NHÓM 3 - 5 HỌC VIÊN   NHÓM 6 - 9 HỌC VIÊN   NHÓM 10 HỌC VIÊN
Lãnh đạo tạo đột phá   5%   7%   10%
Kỹ Năng Lãnh Đạo Dành Cho Nhà Quản Lý   5%   7%   10%
Tuyển Chọn, Đánh Giá và Phát Triển Tài Năng   5%   7%   10%
Huấn Luyện Nhân Viên Đạt Đỉnh Cao Năng Lực   5%   7%   10%
Trình Bày với Uy tín, Đam Mê và Sức Thuyết Phục   5%   7%   7%
Nhà Lãnh Đạo Tương Lai   5%   10%   10%


2. CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU (ALUMNI REFERAL)

Là chính sách hỗ trợ áp dụng cho Chuyên gia Huấn luyện (CGHL) và các khách hàng hiện tại của Dale Carnegie tham gia giới thiệu học viên/khách hàng đăng ký các giải pháp huấn luyện tại Dale Carnegie.

 • Cho các chương trình Public:
  Chiết khấu 10% trên tổng giá trị đăng ký

  Tiêu chuẩn
  • Người được giới thiệu phải là người chưa là khách hàng của Dale, chưa liên hệ và từng tham dự các chương trình tại Dale Carnegie Việt Nam.
  • Tổng giá trị chiết khấu sẽ được tính cho người giới thiệu trên lần đăng ký đầu tiên của học viên/khách hàng cho bất kỳ chương trình nào trong vòng 1 tháng kể từ khi giới thiệu
 • Cho các chương trình thiết kế riêng:
  Chiết khấu 2% trên tổng giá trị đăng ký

  Tiêu chuẩn
  • Khách hàng được giới thiệu phải chưa là khách hàng của Dale Carnegie Việt Nam, chưa liên hệ và chưa từng tham dự các chương trình tại Dale Carnegie Việt Nam.
  • Tổng giá trị chiết khấu sẽ được tính cho ngừơi giới thiệu trên hợp đồng đầu tiên của khách hàng trong vòng 1 tháng kể từ khi giới thiệu
  • Người giới thiệu chỉ cần chuyển thông tin liên hệ đến Dale Carnegie Việt Nam, các bước tư vấn, hỗ trợ, phát triển chương trình, hệ thống năng lực đối với người được giới thiệu sẽ do chuyên viên tư vấn của Dale Carnegie Việt Nam đảm trách.


3. GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ RIÊNG BIỆT (CORPORATE SOLUTIONS)

Là chính sách hỗ trợ áp dụng cho các khách hàng khi sử dụng các giải pháp chương trình thiết kế riêng biệt của Dale Carnegie Việt Nam

ĐỐI TÁC   CHƯƠNG TRÌNH In-House   CHIẾT KHẤU   HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Đối tác thân thiết   Hợp đồng từ 10-20 ngày   10% tổng giá trị hợp đồng  
 • 1 buổi ôn tập - Review session (2,5 giờ/buổi  ~ $500)
 • Tư vấn xây dựng hệ thống phát triển năng lực cốt lõi của tổ chức (~ $3,000)
Đối tác thân thiết   Hợp đồng từ 21-30 ngày   10%  
 • 4 buổi ôn tập - Review session (2,5 giờ/buổi ~  $2,000)
 • Tư vấn xây dựng hệ thống phát triển năng lực cốt lõi của tổ chức (~ $3,000)
Đối tác chiến lược   Hợp đồng 31-50 ngày   15%  
 • 4 buổi ôn tập - Review session (2,5 giờ/buổi ~ $2,000)
 • 1 hội thảo chuyên đề  – 50 học viên (1/2 ngày ~ $3,000 )
 • Tư vấn xây dựng hệ thống phát triển năng lực cốt lõi của tổ chức (~ $3,000)
Đối tác Bền Vững   Hợp đồng > 50 ngày   15%  
 • 6 buổi ôn tập - Review session (2,5 giờ/buổi ~ $3,000)
 • 2 hội thảo chuyên đề – 100 học viên (1/2 ngày ~ $6,000)
 • Tư vấn xây dựng hệ thống phát triển năng lực cốt lõi của tổ chức (~ $3,000)


4. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO GIA ĐÌNH, NGƯỜI THÂN CỦA DALE CARNEGIE VIỆT NAM (FAMILY PARTNERSHIP)

Là chính sách hỗ trợ áp dụng cho công ty của Chuyên Gia Huấn Luyện, nhân viên của Dale Carnegie Việt Nam và người thân khi tham dự các giải pháp huấn luyện tại Dale Carnegie Việt Nam.

 • Dành cho Chuyên gia huấn luyện của Dale Carnegie Việt Nam
  • Thực hiện cho công ty của Chuyên Gia Huấn Luyện: chiết khấu 10% cho giải pháp chương trình tiêu chuẩn và chương trình thiết kế riêng biệt
  • Người thân trong gia đình của Chuyên Gia Huấn Luyện (cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột): chiết khấu 30% cho giải pháp chương trình tiêu chuẩn
 • Dành cho nhân viên của Dale Carnegie Việt Nam:
  • Người thân trong gia đình (cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột): chiết khấu 50% cho giải pháp chương trình tiêu chuẩn
  • Họ hàng ruột trong gia đình (anh chị em họ, cô, dì, chú, bác…): chiết khấu 20% cho giải pháp chương trình tiêu chuẩn
 

Back

 
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com