In  

Lợi ích của đào tạo, huấn luyện theo nhóm

LỢI ÍCH CỦA ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN "THEO NHÓM"

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (PUBLIC PROGRAMS) 

 
Thế nào là "đào tạo, huấn luyện "theo nhóm" các chương trình Tiêu chuẩn (Public Programs)?
                       
Là việc công ty quyết định cử CÙNG LÚC một nhóm (từ 3 trở lên) những học viên giữ cấp độ vị trí như nhau trong công ty, ví dụ như nhóm các Giám đốc/Trưởng phòng ban, đi tham gia các chương trình Đào tạo, Huấn luyện Tiêu chuẩn (Public Programs) của các Tổ chức đào tạo, phát triển năng lực hàng đầu và có uy tín trên thị trường.
 
Lợi ích của "đào tạo, huấn luyện "theo nhóm" các chương trình Tiêu chuẩn (Public Programs)
 
NHU CẦU THỰC TẾ CỦA CÔNG TY
LỢI ÍCH CỦA ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN
"THEO NHÓM" CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN
TẠI DALE CARNEGIE
Công ty mong muốn đồng bộ hóa năng lực lãnh đạo và quản lý và nâng cao sự cam kết của "nhóm" nắm giữ vị trí chủ chốt của công ty Đào tạo, huấn luyện "theo nhóm" các Chương trình Tiêu chuẩn tại Dale Carnegie giúp cho "nhóm" học viên phát triển cùng một lúc, thấy được sự thay đổi của nhau, từ đó động viên, thúc đẩy nhau cam kết và hoàn thiện mạnh mẽ hơn
Công ty mong muốn "nhóm" được huấn luyện dựa trên những cấu trúc và hệ thống giống nhau để nói cùng ngôn ngữ và nhìn cùng một hướng trong giao tiếp, giải quyết vấn đề để nâng cao hợp tác và giảm thiểu mâu thuẫn Đào tạo, huấn luyện "theo nhóm" các Chương trình Tiêu chuẩn tại Dale Carnegie giúp cho "nhóm" học viên chia sẻ, phân tích, thực hành theo một hệ thống, phương pháp, mô hình và công cụ tiêu chuẩn của Dale Carnegie đã được ứng dụng thành công trên 100 năm hơn 91 quốc gia. Học viên "nhóm" từ đó sẽ có thể tư duy, giao tiếp chung một ngôn ngữ và ứng dụng chung một chuẩn mực theo cách riêng của họ trong quá trình hợp tác trong công việc
Công ty mong muốn khi "nhóm" cùng tham gia huấn luyện, họ sẽ nhận biết rõ hơn về tác động mà năng lực của họ tạo ra đối với hiệu quả làm việc của phòng ban của họ Đào tạo, huấn luyện "theo nhóm" các Chương trình Tiêu chuẩn tại Dale Carnegie tập trung đến những ưu tiên năng lực có tác động lớn nhất đến hiệu quả kinh doanh và phát triển đội ngũ. Do đó, "nhóm" học viên khi cùng tham gia các Chương trình Tiêu chuẩn của Dale Carnegie sẽ có thể nhận biết rõ được tác động mà năng lực của họ tạo ra đối với hiệu quả làm việc của phòng ban của họ và có được những kế hoạch cam kết ưu tiên đã đạt được những mục tiêu đó
Công ty mong muốn khi "nhóm" tham gia khóa huấn luyện tiêu chuẩn (Public) cùng với các lãnh đạo, quản lý của các công ty thuộc các ngành nghề khác trên thị trường, họ sẽ có thể học hỏi và giao lưu những trải nghiệm đa dạng, sâu rộng từ các vai trò, vị trí và ngành nghề khác để có những ý tưởng đổi mới ứng dụng cho công ty mình Đào tạo, huấn luyện "theo nhóm" các Chương trình Tiêu chuẩn tại Dale Carnegie tập trung tạo những đột phá trong các bối cảnh, tình huống công việc cụ thể và thực tế trong kinh doanh. Nhờ đó các học viên "nhóm" có thể học được các ví dụ thực tiễn thành công từ những ngành nghề khác, sau đó cùng thảo luận, phân tích và lựa chọn những ứng dụng nào phù hợp nhất với bối cảnh của công ty mình  
Công ty mong muốn "nhóm" quản lý, lãnh đạo chủ chốt của công ty thông qua huấn luyện sẽ hiểu, đồng cảm và gắn kết với nhau nhiều hơn để tạo ra sức mạnh cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cao và cấp trung của công ty Các học phần, công cụ trong các Chương trình Tiêu chuẩn của Dale Carnegie giúp "nhóm" học viên tiếp cận được với những tình huống thực tiễn của cá nhân những học viên khác, hiểu rõ hơn tính cách, giá trị của họ và những quyết định quan trọng của họ. Kết quả là "nhóm" học viên sau huấn luyện sẽ có thể hiểu, đồng cảm và gắn kết với nhau nhiều hơn, chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu chung và riêng, từ đó tạo ra sức mạnh hợp tác và đoàn kết chung cho đội ngũ
Công ty mong muốn "nhóm" quản lý, lãnh đạo chủ chốt của công ty thông qua huấn luyện sẽ cùng nhau có giải pháp cho những dự án trong kinh doanh mà họ được giao Các học phần, công cụ trong các Chương trình Tiêu chuẩn của Dale Carnegie tập trung đưa ra giải pháp cụ thể cho các mục tiêu kinh doanh chung mà công ty đề ra cho "nhóm" học viên, do đó trong các Chương trình, học viên có thể cùng thảo luận các giải pháp cho những dự án kinh doanh chung và đề xuất kế hoạch triển khai cụ thể
Công ty mong muốn "nhóm" quản lý, lãnh đạo chủ chốt của công ty thông qua huấn luyện sẽ có thể thấm nhuần tư tưởng "làm gương" để sau đó có thể định hướng, huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ kế thừa của mình Các học phần, công cụ trong các Chương trình Tiêu chuẩn của Dale Carnegie tập trung đến những cam kết đột phá, thay đổi trong những tình huống công việc cụ thể của "nhóm" học viên, từ đó nhấn mạnh vào tư duy "làm gương" của từng học viên cho các công cụ, mô hình mà họ mong muốn đội ngũ của họ sẽ cải thiện. Việc lắng nghe những cam kết của nhau của "nhóm" học viên cũng sẽ giúp cho từng học viên quyết tâm hơn trong việc giữ được cam kết "làm gương" ứng dụng của mình
 
Công ty mong muốn có được Hiệu quả từ đầu tư (ROI) cao nhất khi "nhóm" cùng tham gia huấn luyện, đảm bảo mức độ ứng dụng cao nhất vào công việc thực tế sau huấn luyện Tất cả các Chương trình huấn luyện tại Dale Carnegie đều được theo sát Trước – Trong – Sau cụ thể và kỹ càng dựa trên cam kết thay đổi và tình huống ứng dụng cụ thể của từng học viên, do đó Hiệu quả từ đầu tư (ROI) của huấn luyện sẽ là cao nhất. Bên cạnh đó, do học viên cùng tham gia huấn luyện "theo nhóm" nên có cơ hội chia sẻ các thức ứng dụng khác nhau, từ đó học hỏi và tự chỉnh sửa tốt hơn cách làm tốt hơn cho ứng dụng của mình
 
 
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com