In  

Lịch Giải Pháp Chiến Lược 2011 2012

Lịch Giải Pháp Chiến Lược 2011 - 2012 Lịch Giải Pháp Chiến Lược 2011 - 2012
GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TIÊU CHUẨN DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐẦU TƯ(VND) 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012
Lãnh Đạo Tạo Đột Phá (3 ngày) 13,975,000       16,17,18 9,10,11   19,20,21 (*):Master
Hà Nội
7,8,9
24,25,26
logo   17,24,31
Lãnh Đạo Tạo Đột Phá Nâng Cao
(3 ngày)
19,350,000           logo   23,24,25
(*):Master
  logo   27,28,29
Kỹ năng Lãnh đạo dành cho Nhà Quản Lý (3 ngày) 12,790,000           7,14,21 6,13,20     5, 12, 19 Hà Nội: 23,24,25 16,23,30
Kỹ năng Trình bày Gây ảnh hưởng cao
(2 ngày)
10,640,000 22,23     13,14 6,7   27,28         9,10
& 23,24
Nghệ thuật Kiểm soát Căng thẳng và Cảm xúc (2 ngày) 9,675,000           17,24     10, 11      
Huấn luyện Nhân viên đạt Đỉnh cao Năng lực (3 ngày) 12,790,000 23,30/9 & 7/10 9,16,23   8,15,22            
Đào tạo giảng viên 10,640,000               12,13        
Kỹ năng bán hàng đạt lợi thế 12,790,000               **        
Tuyển Chọn Đánh Giá Và Phát Triển Tài Năng 9,675,000                     9,10  
(*) Chi phí dành cho chương trình: “Lãnh Đạo Tạo Đột Phá” được huấn luyện bởi giảng viên bậc thầy (Master Trainer) là 16,125,000/học viên.
(**) Chương trình được thiết kế dành riêng cho thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Cấp Cao của công ty Việt Nam (mỗi tuần 1 buổi tối).
Giải pháp Chương trình huấn luyện tiêu chuẩn dành cho các nhà quản lý và lãnh đạo: Là nhóm giải pháp dành cho các nhà Quản lý và Lãnh đạo, cung cấp chuỗi những khóa huấn luyện tiêu chuẩn giúp tạo ra những thay đổi đáng kể trong năng lực và hiệu quả hoạt động của cá nhân, nhóm và tổ chức.
GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TIÊU CHUẨN DÀNH CHO NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI ĐẦU TƯ(VND) 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012
Giúp Chồng Thành Công 1
(8 tuần, mỗi tuần 1 buổi tối)
20.425.000           logo            
Giúp Chồng Thành Công 2
(8 tuần, mỗi tuần 1 buổi tối)
20.425.000               logo        
Hình ảnh và Phong cách Đẳng cấp
(2 ngày) (*)
20.425.000                 logo      
Giúp Chồng Thành Công 3
(8 tuần, mỗi tuần 1 buổi tối)
20.425.000                   logo    
Giúp Chồng Thành Công 4
(8 tuần, mỗi tuần 1 buổi tối)
20.425.000                       logo
Giúp Chồng Thành Công 5
(8 tuần, mỗi tuần 1 buổi tối)
20.425.000                       logo
(*) Là chương trình Tư vấn đặc biệt từ Chuyên gia xây dựng hình ảnh quốc tế - Quà tặng đặc biệt dành cho học viên đăng ký trọn gói chuỗi 5 chương trình.
Chuỗi 5 chương trình “Giúp Chồng Thành Công” dành cho người phụ nữ hiện đại: Là nhóm giải pháp giúp những người phụ nữ hiện đại không những xây dựng được một gia đình hạnh phúc, tạo đột phá toàn diện về năng lực và hình ảnh bản thân, mà còn hỗ trợ được chồng đạt được những nấc thang thành công trong sự nghiệp.
GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM
Giải pháp chương trình huấn luyện nhóm: Là nhóm giải pháp dành cho các cá nhân, nhóm mong muốn phát triển năng lực theo giải pháp tiêu chuẩn hoặc theo nhu cầu riêng biệt để phát huy tối ưu tiềm năng, hiệu quả công việc và cuộc sống (tối thiểu 5 học viên/lớp).
GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ ĐẦU TƯ(VND) 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012
Innovation and Strategic Planning to overcome Crisis               22          
HTWF in Digital Age – Đắc Nhân Tâm trong Kỷ nguyên số               23          
Retaining & Developing Generation Y for Breakthrough Results               23          
Giải pháp Chương trình Hội thảo chuyên đề: Là nhóm giải pháp tập trung vào việc huấn luyện chặt chẽ về những lĩnh vực kinh doanh cụ thể diễn ra trong một hoặc hai ngày như: gọi điện cho khách hàng mục tiêu, đánh giá kết quả công việc, thương thuyết thành công, lãnh đạo các cuộc họp hiệu quả.
GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NỘI BỘ (Competency-Based Development System)
Giải pháp hệ thống phát triển năng lực nội bộ: Hệ thống này bao gồm việc phát triển toàn diện Tầm nhìn; Sứ mạng; Giá trị cốt lõi; Khảo sát và Đánh giá năng lực tổ chức và cá nhân; Xây dựng hệ thống nănglực nội bộ của các phòng ban chức năng liên quan phục vụ cho Hệ thống tuyển dụng, Đào tạo huấn luyện, Kiểm soát và Đánh giá năng lực làm việc, Phát triển đội ngũ kế thừa,v. v...
GIẢI PHÁP TƯ VẤN HUẤN LUYỆN CẤP CAO (1 KÈM 1) (Executive Coaching)
Giải pháp Tư vấn Huấn luyện cấp cao: Là nhóm giải pháp dành cho các lãnh đạo cấp cao, các vị trí chủ chốt của doanh nghiệp/tổ chức, tập trung phát triển các năng lực trọng yếu, chiến lược mang tính quyết định để tạo thay đổi mạnh mẽ cho nhà lãnh đạo từ đó đem đến đột phá đáng kể cho đội nhóm và tổ chức.
GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN ĐẦU TƯ(VND) 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012
Thế hệ tiếp nối tạo đột phá (cấp 1) 10,750,000                   9/6 đến 19/8
Thế hệ tiếp nối tạo gắn kết (cấp 1) 10,750,000                   9/6 đến 19/8
Thế hệ tiếp nối thuyết phục và truyền cảm hứng (cấp 1) 10,750,000                   9/6 đến 19/8
Kỹ năng trình bày gây ảnh hưởng cao
(2 ngày) (cấp 1)
10,750,000                       11,12
Thế hệ tiếp nối tạo đột phá (cấp 2) 10,750,000                   9/6 đến 19/8
Thế hệ tiếp nối tạo gắn kết (cấp 2) 10,750,000                   9/6 đến 19/8
Thế hệ tiếp nối thuyết phục và truyền cảm hứng (cấp 2) 10,750,000                   9/6 đến 19/8
Kỹ năng trình bày gây ảnh hưởng cao
(2 ngày) (cấp 2)
10,750,000                       11,12
Thế hệ tiếp nối tạo đột phá (cấp 3) 10,750,000                   9/6 đến 19/8
Thế hệ tiếp nối tạo gắn kết (cấp 3) 10,750,000                   9/6 đến 19/8
Thế hệ tiếp nối thuyết phục và truyền cảm hứng (cấp 3) 10,750,000                   9/6 đến 19/8
Kỹ năng trình bày gây ảnh hưởng cao
(2 ngày) (cấp 3)
10,750,000                       11,12
Thế hệ tiếp nối tạo đột phá
(Đại học, Cao đẳng)
10,750,000                   9/6 đến 19/8
Thế hệ tiếp nối tạo gắn kết
(Đại học, Cao đẳng)
10,750,000                   9/6 đến 19/8
Thế hệ tiếp nối thuyết phục và truyền cảm hứng ( Đại học, Cao đẳng) 10,750,000                   9/6 đến 19/8
Kỹ năng trình bày gây ảnh hưởng cao
(2 ngày) (Đại học, Cao đẳng)
10,750,000                       11,12
Chương trình dành cho thanh thiếu niên: Là nhóm giải pháp dành cho các bạn trẻ từ 13-25 tuổi, hướng đến việc trang bị đầy đủ các kỹ năng nền tảng và nâng cao để giúp các bạn phát huy tối ưu tiềm năng của bản thân, tự tin hòa nhập với môi trường làm việc quốc tế trong tương lai.
Ghi chú: Lịch học có thể thay đổi tùy vào số lượng đăng ký. Khi thay đổi lịch, học viên sẽ được thông báo ngày học mới chậm nhất là 1 tuần trước khóa học.
                Mức đầu tư này có giá trị cho đến hết 31/3/2012
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com