In  

Giải Pháp Đã Thực Hiện

Dale Carnegie đã cộng tác với rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp ở những quy mô khác nhau để tạo ra các kết quả kinh doanh đo lường được.

Tìm Thêm Những Ví Dụ Thành Công Bên Dưới

Giant Food
Được thành lập vào năm 1936, tổ chức hiện đang điều hành khoảng 202 siêu thị Giant Food và Super G ở Maryland, Virginia, Delaware, và Washington, DC.

 
Thách Thức Kinh Doanh

Sau giai đoạn xác nhập quản lý căng thẳng, nhiều nhân viên thâm niên của Giant đã rời bỏ công ty, trong khi nhân viên bổ sung bị ảnh hưởng bởi tình trạng tinh giản biên chế. Theo Nancy Crisafulli, Giám đốc Đào tạo của Giant, công ty "đã có một số nhà điều hành xuất sắc với những kiến ​​thức chuyên môn tuyệt vời nhưng kinh nghiệm lãnh đạo thì còn hạn chế." Những căng thẳng và sự không chắc chắn làm giảm sút các tiêu chuẩn hiệu quả làm việc của công ty và tạo ra thách thức cho công ty trong việc tìm người đủ khả năng trong tổ chức để đưa lên vị trí quản lý.

 
Giải Pháp

Tổ chức Dale Carnegie đã điều chỉnh cấu trúc khóa học để phù hợp với các thay đổi ưu tiên của Giant. Lớp học xen kẽ với các khoảng thời gian công việc, thử thách nhân viên của Giant áp dụng các công cụ và kỹ thuật họ học được để ứng dụng ngay vào công việc hàng ngày của mình, đồng thời trang bị cho họ đón nhận cách tiếp cận quản lý cân bằng và linh hoạt hơn.


Kết Quả

Chương trình huấn luyện đã có tác dụng ổn định đối với nguồn nhân lực của Giant, điều này đã kéo những phạm vi khác nhau trong tổ chức đến gần nhau hơn, góp phần xóa đi các rào cản giao tiếp đã tồn tại từ trước đây trong doanh nghiệp và giữa các phía điều hành của doanh nghiệp. Trong quá trình các nhà quản lý đã phát triển sự tự tin và tự nhận thức, họ đã làm việc hiệu quả và thành công hơn trong các mối quan hệ, xây dựng một văn hóa chung dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và trao quyền. Kết quả là Giant Food đã tạo ra một tầm nhìn quản lý chung và nơi làm việc mà tất cả nhân viên có thể tham gia vào các nhiệm vụ phía trước và sự thành công của công ty.


"Chất lượng cuộc sống luôn luôn là vấn đề lớn ở lĩnh vực bán lẻ tạp phẩm. Tổ chức Dale Carnegie đóng vai trò then chốt trong việc giúp người của chúng tôi tạo nên sự cân bằng. Bạn có thể nhìn và nghe được sự khác biệt trong các cửa hàng của chúng tôi. Mức độ căng thẳng thấp hơn. Mọi người đều mỉm cười. Khách hàng được chăm sóc tốt."


- Nancy Crisafulli, Giám đốc đào tạo Giant Food
 

 
Back

Lĩnh Vực Huấn Luyện

Những năng lực được phát triển thông qua hệ thống IMAP của chúng tôi được chia thành sáu Lĩnh Vực Huấn Luyện chính. Bạn hãy chọn lĩnh vực mình quan tâm bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin.

Gắn Kết Đội Ngũ

Kỹ Năng Lãnh Đạo

Lợi Thế Bán Hàng

Dịch Vụ Khách Hàng

Thuyết Trình Hiệu Quả

Cải Thiện Quy Trình

Talent Management White Paper Quản Lý Nhân Tài
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Succession Planning White Paper Phát Triển Đội Ngũ Kế Thừa
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Employee Engagement White Paper Gắn Kết Đội Ngũ
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo

 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com