In  

Giải Pháp Đã Thực Hiện

Dale Carnegie đã cộng tác với rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp ở những quy mô khác nhau để tạo ra các kết quả kinh doanh đo lường được.

Tìm Thêm Những Ví Dụ Thành Công Bên Dưới

Weis Markets
Weis Markets là một chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn trong khu vực có trụ sở chính tại Sunbury, PA. 154 cửa hàng treo biển Weis được đặt trên 5 tiểu bang: PA, MD, NJ, NY và WV.

Thách Thức Kinh Doanh

Việc thay đổi cơ cấu nội bộ các cửa hàng Weis Markets buộc các nhà quản lý cửa hàng sớm đảm nhận trách nhiệm giám sát và điều hành cửa hàng. Các quản lý cửa hàng cần được đào tạo và trải nghiệm để họ có thể giải quyết mối quan tâm của đội ngũ nhân viên về sự chuyển đổi của công ty.

Giải Pháp

Chương trình huấn luyện và phương pháp tiếp cận của Dale Carnegie đã nêu ra một mô hình quản lý mới giúp nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, xây dựng đội ngũ và tinh thần làm chủ. Lối tư duy ngắn hạn của Weis được thay thế bằng cách hoạch định chiến thuật dài hạn và các nhà quản lý đặt ra mục tiêu hiệu quả làm việc cho chính mình và cho đội ngũ.

Kết Quả

Ông Jim Kessler, Giám đốc nhân sự của Weis Markets, cho biết: "Dale Carnegie đã giúp chúng tôi thấu hiểu cách làm sao chăm sóc khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài của chúng tôi tốt hơn. Tác động của khóa huấn luyện thể hiện rõ ở kết quả kinh doanh của chúng tôi". Kết quả kinh doanh của Weis Markets bao gồm doanh số bán hàng tăng 3% và doanh thu tăng 2,1 tỉ USD.

 
 
Back

Lĩnh Vực Huấn Luyện

Những năng lực được phát triển thông qua hệ thống IMAP của chúng tôi được chia thành sáu Lĩnh Vực Huấn Luyện chính. Bạn hãy chọn lĩnh vực mình quan tâm bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin.

Gắn Kết Đội Ngũ

Kỹ Năng Lãnh Đạo

Lợi Thế Bán Hàng

Dịch Vụ Khách Hàng

Thuyết Trình Hiệu Quả

Cải Thiện Quy Trình

Talent Management White Paper Quản Lý Nhân Tài
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Succession Planning White Paper Phát Triển Đội Ngũ Kế Thừa
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Employee Engagement White Paper Gắn Kết Đội Ngũ
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo

 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com