In  

Giải Pháp Đã Thực Hiện

Dale Carnegie đã cộng tác với rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp ở những quy mô khác nhau để tạo ra các kết quả kinh doanh đo lường được.

Tìm Thêm Những Ví Dụ Thành Công Bên Dưới

Chủ tịch và Tổng GĐ

“Chúng tôi quyết định cử tất cả các thành viên trong công ty chúng tôi đi tham dự chương trình huấn luyện của Dale Carnegie, từ tôi, Tổng Giám Đốc của công ty đến nhân viên bán hàng bán thời gian, từ nhân viên bảo trì đến tài xế giao hàng, từ đội ngũ thư ký đến đội ngũ bán hàng. Tất cả đều đạt được những kết quả vượt trội. Và sự đột phá đó trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Và những nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie trở thành một phần quan trọng trong công việc kinh doanh của công ty chúng tôi, hiện diện trong mọi việc chúng tôi làm, những quyết định chúng tôi đưa ra và trong mọi chiến lược kinh doanh mà chúng tôi lựa chọn. Để cho các công ty có thể duy trì và phát triển kinh doanh trong những giai đoạn khó khăn thử thách, có lẽ điều họ nên làm là làm như những gì chúng tôi đã làm: không đào tạo một cá nhân riêng lẻ hay một hay vài người, bởi vì một và hai người không thể thay đổi mọi thứ, mà hãy đào tạo tất cả mọi người có liên quan trong tổ chức, sử dụng tất cả những kinh nghiệm và trải nghiệm của họ, gắn chặt họ lại với nhau bằng nền tảng của Dale Carnegie và họ sẽ đạt được những kết quả mà chúng tôi đã có”

John Tasker, Chủ tịch và Tổng GĐ, Tasker’s DIY

Back

Lĩnh Vực Huấn Luyện

Những năng lực được phát triển thông qua hệ thống IMAP của chúng tôi được chia thành sáu Lĩnh Vực Huấn Luyện chính. Bạn hãy chọn lĩnh vực mình quan tâm bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin.

Gắn Kết Đội Ngũ

Kỹ Năng Lãnh Đạo

Lợi Thế Bán Hàng

Dịch Vụ Khách Hàng

Thuyết Trình Hiệu Quả

Cải Thiện Quy Trình

Talent Management White Paper Quản Lý Nhân Tài
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Succession Planning White Paper Phát Triển Đội Ngũ Kế Thừa
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Employee Engagement White Paper Gắn Kết Đội Ngũ
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo

 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com