In  

Lãnh Đạo và Quản Lý Hướng Đến Hành Động và Kết Quả

Thông tin khóa học

 

Con người luôn ủng hộ một thế giới họ góp sức xây dựng nên - Dale Carnegie 

"Quản lý hệ thống, lãnh đạo con người" - Max Depree

 
Từ khi được tiếp cận công cụ "Quy trình ủy thác công việc" trong khóa học "Kỹ Năng Lãnh Đạo Dành Cho Nhà Quản Lý" do Dale Carnegie tổ chức, tôi đã triển khai ứng dụng ngay, thật sự nó giúp tôi không những tích lũy được 30% thời gian của mình để suy nghĩ đầu tư vào kế hoạch chiến lược mà còn giúp nhân viên của tôi phát huy tối đa tính chuyên môn, sáng tạo nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong công việc so với trước.Vì lúc đó tôi gần như sử dụng hết thời gian để thực hiện, theo dõi những công việc vặt vãnh, tôi không còn thời gian để suy nghĩ lên kế hoạch chiến lược cho phòng ban của mình.
 
Ms. Võ Thị Ngọc Tú- Fertility Unit Manager Công Ty Merck
 

Nhờ vào việc ứng dụng quy trình hoạch định và đổi mới vào việc triển khai một dự án, các nhân viên đã đóng góp ý kiến sáng tạo để đổi mới quy trình và  tạo thêm động lực khích lệ tinh thần phấn đấu của đội ngũ công ty. Kết quả dự án này thành công ngoài mong đợi của tôi, các mục tiêu được hoàn thành sớm hơn 30% thời gian so với deadline, đồng thời lợi nhuận của 1 tháng được tăng lên đến 150% so với chỉ tiêu của công ty là 100%.

Mr. Đào Tiến Công - Giám Đốc Công Ty Xây Dựng Hacinco

Chương trình tập trung phát triển những kỹ năng, quy trình và hệ thống lãnh đạo nền tảng cho những người đang ở vị trí quản lý, hướng tới mục tiêu phát triển được tầm nhìn lãnh đạo và mục tiêu đổi mới, phát triển chiến lược và kiểm soát hiệu quả các quy trình nội bộ.
 

NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN

 • Tầm nhìn
 • Giá trị
 • Đồng cảm
 • Quản lý thời gian
 • Đổi mới
 • Hoạch định
 • Kiểm soát thực hiện công việc
 • Huấn luyện
 • Giải quyết vấn đề
 • Ra quyết định
 • Động viên
 • Ủy thác công việc
 • Xử lý sai sót
 • Giao tiếp lãnh đạo
 • Điều hành cuộc họp

MỤC TIÊU ĐỘT PHÁ

 • Gắn kết chặt chẽ tầm nhìn vào từng hoạt động của tổ chức
 • Lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp nhằm đạt mục tiêu đề ra
 • Phát triển chiến luợc và kiểm soát quy trình đổi mới
 • Phát triển được đội ngũ nhân viên chủ động, sáng tạo, cam kết
 • Truyền tải thông điệp rõ ràng, súc tích và điều hành cuộc họp hiệu quả
 • Xử lý sai sót và trao quyền để phát triển tiềm năng nhân viên 
 • Ra quyết định đúng đắn và kiểm soát thời gian hiệu quả
 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Ban giám đốc
 • Giám đốc, trưởng, phó phòng ban
 • Trưởng nhóm
 • Quản lý mới

NỘI DUNG:

Học phần 1: Phát triển nền tảng lãnh đạo
Học phần 2: Quản lí thời gian và đạt được mục tiêu công việc
Học phần 3: Nắm bắt quy trình đổi mới
Học phần 4: Thành thạo quy trình hoạch định
Học phần 5: Quy trình kiểm soát thực hiện công việc
Học phần 6: Quy trình huấn luyện và đánh giá
Học phần 7: Phân tích vấn đề và ra quyết định
Học phần 8: Động viên, nhìn nhận tiềm năng con người
Học phần 9: Thực hiện quy trình ủy thác công việc
Học phần 10: Xử lí sai sót
Học phần 11: Giao tiếp để lãnh đạo
Học phần 12: Điều hành cuộc họp hiệu quả

 


 
 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

 

 
Lọc theo địa điểm
Quốc Gia Địa Điểm Date    
Sắp tới không có sự kiện nào
 

 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com