In  

Tài Liệu Tham Khảo Về Quản Lý Nhân Tài

Xác định rõ quản lý nhân tài có ý nghĩa như thế nào đối với tổ chức của bạn.

Tài liệu tham khảo từ Dale Carnegie, Giới Thiệu Về Quản Lý Nhân Tài, cung cấp các chiến lược và chiến thuật thực tiễn giúp tổ chức bạn xác định những thành viên xuất sắc nhất bằng cách xây dựng một lộ trình phát triển gồm có:talent_icon_vi
 
• Các gợi ý chi tiết dành cho Quản lý, Nhân Sự và Lãnh Đạo Cấp Cao
• Các thành tố thiết yếu cho sự thành công
• Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả làm việc
 
Hãy đi bước đầu tiên để phát triển nguồn nhân lực cho tổ chức bạn – Hãy điền phiếu thông tin bên dưới và nhận tài liệu này ngay!
 
 
    Đánh dấu vùng bắt buộc
Tên     
Họ     
Chức Vụ     
Tổ Chức     
Thành Phố     
Điện thoại     
Email     
Ngành     
Đăng Ký Nhận Ưu Đãi Đặc Biệt     
Bạn đã từng là học viên của Dale Carnegie?   
 
Bạn quan tâm đến những chương trình huấn luyện dành cho:   
 
Bạn quan tâm đến nội dung huấn luyện nào (Vui lòng chọn tất cả những chủ đề bạn quan tâm.)     




 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com