In  

Tài Liệu Tham Khảo Về Kế Hoạch Phát Triển Đội Ngũ Kế Thừa

Bạn cần có những người thích hợp cho tất cả các vị trí trọng yếu – hôm nay và cho tương lai. Hãy tìm hiểu cách tạo ra nguồn nhân tài dự phòng hiệu quả cho tổ chức bạn!

Tài liệu chuyên đề – Cơ Bản Về Kế Hoạch Phát Triển Đội Ngũ Kế Thừa – của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn phát triển nội lực sẵn có và chuẩn bị sẵn kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa để tổ chức bạn luôn sẵn sàng cho những thay đổi nhân sự - bất ngờ hay đã có kế hoạch trước! Tài liệu chuyên đề này thảo luận về:
 
succession_icon_vi• Tầm quan trọng của việc phân biệt rõ giữa hoạch định phát triển đội ngũ kế thừa và hoạch định kế hoạch thay thế
• Mục tiêu và phạm vi của việc lên kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa
• 7 thành tố thiết yếu của chương trình lên kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa
 
Hãy tìm hiểu cách phát huy hết tiềm năng của những nhân tài hiện có trong tổ chức bạn — Hãy điền phiếu thông tin bên dưới và nhận tài liệu này ngay!
 
    Đánh dấu vùng bắt buộc
Tên     
Họ     
Chức Vụ     
Tổ Chức     
Thành Phố     
Điện thoại     
Email     
Ngành     
Đăng Ký Nhận Ưu Đãi Đặc Biệt     
Bạn đã từng là học viên của Dale Carnegie?   
 
Bạn quan tâm đến những chương trình huấn luyện dành cho:   
 
Bạn quan tâm đến nội dung huấn luyện nào (Vui lòng chọn tất cả những chủ đề bạn quan tâm.)     
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com