In  

Gắn Kết Đội Ngũ

126129RKECMYK75

Tôi muốn

Gắn Kết Đội Ngũ

Những phương pháp sáng tạo để đạt được sự cam kết của nhân viên đối với các mục tiêu tổ chức thông qua đào tạo và phát triển trong môi trường làm việc.

 
Lọc theo khu vực nội dung:
Lọc theo năng lực:
 
   Primary Competencies     Related Competencies
 
  Module Title Content Areas Competencies
PDF Document Cộng tác để giải quyết mâu thuẩn Giải Quyết Mâu Thuẫn
 
Giải quyết mâu thuẩn, Làm việc nhóm
 
 
Giá trị, Giao tiếp, Sức ảnh hưởng, Thuật đối nhân xử thế, Tư duy sáng tạo
PDF Document Giải quyết mâu thuẫn bên trong Giải Quyết Mâu Thuẫn
 
Giải quyết mâu thuẩn
 
 
Giao tiếp, Nhận biết các yếu tố bên
PDF Document Hãy là một thành viên đóng góp tích cực trong nhóm Làm Việc Nhóm
 
Làm việc nhóm, Tinh thần trách nhiệm, Phong cách chuyên nghiệp
 
 
Định hướng kết quả, Giao tiếp, Nhận biết các yếu tố bên, Thuật đối nhân xử thế, Thái độ
PDF Document Hòa giải mâu thuẫn Giải Quyết Mâu Thuẫn
 
Giải quyết mâu thuẩn, Giao tiếp
 
 
Khả năng lãnh đạo, Phong cách chuyên nghiệp
PDF Document Hợp tác bên ngoài Làm Việc Nhóm
 
Làm việc nhóm, Nhận biết các yếu tố bên
 
 
Định hướng kết quả, Giá trị, Tầm nhìn, Thuật đối nhân xử thế, Phong cách chuyên nghiệp
PDF Document Kết thúc một đội/ nhóm thành công Làm Việc Nhóm
 
Khả năng lãnh đạo, Làm việc nhóm, Quản lý nguồn nhân lực, Kiểm soát thay đổi
 
 
Định hướng kết quả, Nhận biết các yếu tố bên, Sáng kiến, Sức ảnh hưởng, Phong cách chuyên nghiệp
PDF Document Làm rõ mâu thuẩn Giải Quyết Mâu Thuẫn
 
Giá trị, Giải quyết mâu thuẩn, Sáng kiến
 
 
Giao tiếp, Kiểm soát căng thẳng, Nhận biết các yếu tố bên, Thuật đối nhân xử thế
PDF Document Làm việc với các thành viên gây khó khăn trong đội Làm Việc Nhóm
 
Giải quyết mâu thuẩn, Sức ảnh hưởng, Thái độ
 
 
Giao tiếp, Làm việc nhóm, Nhận biết các yếu tố bên, Thuật đối nhân xử thế
PDF Document Mâu thuẩn – kiểm soát cảm xúc Giải Quyết Mâu Thuẫn
 
Giải quyết mâu thuẩn
 
 
Giao tiếp, Kiểm soát căng thẳng, Thuật đối nhân xử thế
PDF Document Mâu thuẩn là cơ hội phát triển Giải Quyết Mâu Thuẫn
 
Giải quyết mâu thuẩn
 
 
Giao tiếp, Kiểm soát căng thẳng, Thuật đối nhân xử thế
PDF Document Xây dựng đội/ nhóm Làm Việc Nhóm
 
Khả năng lãnh đạo
 
 
Giá trị, Tầm nhìn, Thuật đối nhân xử thế, Thái độ
PDF Document Xây dựng đội/ nhóm làm việc hiệu quả Làm Việc Nhóm
 
Làm việc nhóm, Thái độ
 
 
Giá trị, Tầm nhìn, Thuật đối nhân xử thế, Tinh thần trách nhiệm

Lĩnh Vực Huấn Luyện

Những năng lực được phát triển thông qua hệ thống IMAP của chúng tôi được chia thành sáu Lĩnh Vực Huấn Luyện chính. Bạn hãy chọn lĩnh vực mình quan tâm bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin.

Gắn Kết Đội Ngũ

Kỹ Năng Lãnh Đạo

Lợi Thế Bán Hàng

Dịch Vụ Khách Hàng

Thuyết Trình Hiệu Quả

Cải Thiện Quy Trình

Talent Management White Paper Quản Lý Nhân Tài
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Succession Planning White Paper Phát Triển Đội Ngũ Kế Thừa
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Employee Engagement White Paper Gắn Kết Đội Ngũ
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo

Gắn Kết Đội Ngũ

Có phải giao tiếp là chìa khóa trong việc gắn kết đội ngũ?
Đúng
Đúng
 0.00%
Không
Không
 0.00%
Ý kiến khác
Ý kiến khác
 0.00%

 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com