In  

Lợi Thế Bán Hàng

126129RKECMYK75

Tôi muốn

Lợi Thế Bán Hàng

Những phương pháp sáng tạo để đạt được sự cam kết của nhân viên đối với các mục tiêu tổ chức thông qua đào tạo và phát triển trong môi trường làm việc. 

Lọc theo khu vực nội dung:
Lọc theo năng lực:
 
   Primary Competencies     Related Competencies
 
  Module Title Content Areas Competencies
PDF Document Cung cấp giải pháp Kỹ Năng Bán Hàng Bên Ngoài
 
Chiếm được sự tin yêu, Giao tiếp
 
 
Thuật đối nhân xử thế, Trải nghiệm khách hàng
PDF Document Định nghĩa hiệu quả bán hàng Quản Lý Bán Hàng Chuyên Nghiệp
 
Giao tiếp, Tinh thần trách nhiệm
 
 
Định hướng kết quả, Khả năng lãnh đạo, Quản lý nguồn nhân lực, Tầm nhìn
PDF Document Động cơ và cam kết Kỹ Năng Bán Hàng Bên Ngoài
 
Chiếm được sự tin yêu
 
 
Giao tiếp, Sức ảnh hưởng, Trải nghiệm khách hàng
PDF Document Họp bán hàng Quản Lý Bán Hàng Chuyên Nghiệp
 
Giao tiếp, Khả năng lãnh đạo
 
 
Quản lý nguồn nhân lực, Thuật đối nhân xử thế, Tinh thần trách nhiệm, Thái độ
PDF Document Huấn luyện nhân viên bán hàng Quản Lý Bán Hàng Chuyên Nghiệp
 
Định hướng kết quả, Quản lý nguồn nhân lực
 
 
Tầm nhìn, Thuật đối nhân xử thế, Thái độ, Phong cách chuyên nghiệp
PDF Document Khơi gợi nhu cầu Phát Triển Khách Hàng
 
Chiếm được sự tin yêu
 
 
Giao tiếp, Thuật đối nhân xử thế, Trải nghiệm khách hàng
PDF Document Lãnh đạo bán hàng thành công Quản Lý Bán Hàng Chuyên Nghiệp
 
Khả năng lãnh đạo, Quản lý nguồn nhân lực
 
 
Nhận biết các yếu tố bên, Sức ảnh hưởng, Phong cách chuyên nghiệp
PDF Document Phản đối Kỹ Năng Bán Hàng Bên Ngoài
 
Chiếm được sự tin yêu
 
 
Giao tiếp, Kiểm soát căng thẳng, Thuật đối nhân xử thế, Trải nghiệm khách hàng
PDF Document Tuyển dụng nhân viên bán hàng Quản Lý Bán Hàng Chuyên Nghiệp
 
Khả năng lãnh đạo, Quản lý nguồn nhân lực
 
 
Kiểm soát quản lý
PDF Document Tuyển dụng nhân viên bán hàng2 Quản Lý Bán Hàng Chuyên Nghiệp
 
Quản lý nguồn nhân lực
 
 
Khả năng lãnh đạo, Sức ảnh hưởng, Thuật đối nhân xử thế
PDF Document Xây dựng mối quan hệ ban đầu Kỹ Năng Bán Hàng Bên Ngoài
 
Chiếm được sự tin yêu, Trải nghiệm khách hàng
 
 
Thuật đối nhân xử thế, Phong cách chuyên nghiệp

Lĩnh Vực Huấn Luyện

Những năng lực được phát triển thông qua hệ thống IMAP của chúng tôi được chia thành sáu Lĩnh Vực Huấn Luyện chính. Bạn hãy chọn lĩnh vực mình quan tâm bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin.

Gắn Kết Đội Ngũ

Kỹ Năng Lãnh Đạo

Lợi Thế Bán Hàng

Dịch Vụ Khách Hàng

Thuyết Trình Hiệu Quả

Cải Thiện Quy Trình

Talent Management White Paper Quản Lý Nhân Tài
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Succession Planning White Paper Phát Triển Đội Ngũ Kế Thừa
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Employee Engagement White Paper Gắn Kết Đội Ngũ
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo

Xây Dựng Mối Quan Hệ

Có phải xây dựng mối quan hệ là chìa khóa cho việc bán hàng?
Đúng
Đúng
 0.00%
Không
Không
 0.00%

 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com