In  

Cải Thiện Quy Trình

126129RKECMYK75

Tôi muốn

Cải Thiện Quy Trình

Những phương pháp sáng tạo để đạt được sự cam kết của nhân viên đối với các mục tiêu tổ chức thông qua đào tạo và phát triển trong môi trường làm việc. 

 
Lọc theo khu vực nội dung:
Lọc theo năng lực:
 
   Primary Competencies     Related Competencies
 
  Module Title Content Areas Competencies
PDF Document Cải thiện quy trình Quản Lý Thay Đổi
 
Làm việc nhóm, Tư duy sáng tạo, Kiểm soát thay đổi
 
 
Giao tiếp, Sáng kiến và chủ động
PDF Document Đổi mới Phân Tích Vấn Đề
 
Khả năng thích nghi, Tư duy sáng tạo, Kiểm soát thay đổi
 
 
Nhận biết các yếu tố bên, Ra quyết định, Tầm nhìn, Thuật đối nhân xử thế
PDF Document Giải quyết vấn đề và ra quyết định trong nhóm Phân Tích Vấn Đề
 
Làm việc nhóm, Ra quyết định, Tư duy sáng tạo
 
 
Thuật đối nhân xử thế, Kiểm soát thay đổi
PDF Document Kiểm soát thay đổi hiệu quả Quản Lý Thay Đổi
 
Kiểm soát thay đổi
 
 
Khả năng lãnh đạo, Tư duy sáng tạo, Kiểm soát quản lý
PDF Document Phân tích vấn đề và đưa ra quyết định Phân Tích Vấn Đề
 
Ra quyết định
 
 
Khả năng lãnh đạo, Kiểm soát căng thẳng, Sáng kiến và chủ động
PDF Document Sẵn sàng thích ứng thay đổi Thích Ứng Với Thay Đổi
 
Khả năng thích nghi, Kiểm soát thay đổi
 
 
Sáng kiến và chủ động, Tư duy sáng tạo
PDF Document Thích ứng với sự thay đổi Thích Ứng Với Thay Đổi
 
Khả năng thích nghi, Kiểm soát thay đổi
 
 
Kiểm soát căng thẳng, Tư duy sáng tạo

Lĩnh Vực Huấn Luyện

Những năng lực được phát triển thông qua hệ thống IMAP của chúng tôi được chia thành sáu Lĩnh Vực Huấn Luyện chính. Bạn hãy chọn lĩnh vực mình quan tâm bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin.

Gắn Kết Đội Ngũ

Kỹ Năng Lãnh Đạo

Lợi Thế Bán Hàng

Dịch Vụ Khách Hàng

Thuyết Trình Hiệu Quả

Cải Thiện Quy Trình

Talent Management White Paper Quản Lý Nhân Tài
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Succession Planning White Paper Phát Triển Đội Ngũ Kế Thừa
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Employee Engagement White Paper Gắn Kết Đội Ngũ
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo

Quản Lý Thay Đổi

Có phải bản chất tự nhiên của con người là chống lại sự thay đổi?
Đúng
Đúng
 0.00%
Không
Không
 0.00%
Ý kiến khác
Ý kiến khác
 0.00%

 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com