In  

Kỹ Năng Lãnh Đạo

126129RKECMYK75

Tôi muốn

Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo

Những phương pháp sáng tạo để đạt được sự cam kết của nhân viên đối với các mục tiêu tổ chức thông qua đào tạo và phát triển trong môi trường làm việc. 

 
Lọc theo khu vực nội dung:
Lọc theo năng lực:
 
   Primary Competencies     Related Competencies
 
  Module Title Content Areas Competencies
PDF Document Đánh giá hiệu quả làm việc Quản Lý Hiệu Quả
 
Định hướng kết quả, Tinh thần trách nhiệm
 
 
Giao tiếp, Quản lý nguồn nhân lực, Thuật đối nhân xử thế, Thái độ
PDF Document Định hướng cho nhân viên mới Quản Lý Nhân Tài
 
Quản lý nguồn nhân lực
 
 
Định hướng kết quả, Khả năng lãnh đạo, Phong cách chuyên nghiệp
PDF Document Định nghĩa hiệu quả làm việc Quản Lý Hiệu Quả
 
Quản lý nguồn nhân lực, Kiểm soát quản lý
 
 
Khả năng lãnh đạo, Sáng kiến và chủ động
PDF Document Động viên Lãnh Đạo Tổ Chức
 
Thuật đối nhân xử thế
 
 
Khả năng lãnh đạo
PDF Document Giao tiếp để lãnh đạo Lãnh Đạo Bản Thân
 
Giao tiếp
 
 
Khả năng lãnh đạo, Sức ảnh hưởng
PDF Document Hoạch định Lãnh Đạo Tổ Chức
 
Định hướng kết quả, Tầm nhìn
 
 
Khả năng lãnh đạo, Ra quyết định, Kiểm soát quản lý
PDF Document Hướng tiếp cận huấn luyện –hỗ trợ và hướng dẫn Huấn Luyện
 
Định hướng kết quả
 
 
Giá trị, Khả năng lãnh đạo, Sáng kiến và chủ động
PDF Document Kiểm soát mâu thuẩn Lãnh Đạo Đội Ngũ
 
Giải quyết mâu thuẩn
 
 
Khả năng lãnh đạo, Nhận biết các yếu tố bên, Sáng kiến và chủ động
PDF Document Kiểm soát thời gian để làm việc chủ động Lãnh Đạo Bản Thân
 
Định hướng kết quả, Sáng kiến và chủ động
 
 
Tầm nhìn
PDF Document Lãnh đạo đội/ nhóm có năng lực cao Lãnh Đạo Đội Ngũ
 
Khả năng lãnh đạo, Làm việc nhóm
 
 
Định hướng kết quả, Giao tiếp, Sự đa dạng, Thuật đối nhân xử thế, Tinh thần trách nhiệm
PDF Document Phong cách chuyên nghiệp trong kinh doanh 101 Lãnh Đạo Bản Thân
 
Phong cách chuyên nghiệp
 
 
Khả năng lãnh đạo, Thuật đối nhân xử thế, Thái độ
PDF Document Quản lý thời gian Lãnh Đạo Bản Thân
 
Sáng kiến và chủ động, Kiểm soát quản lý
 
 
Khả năng lãnh đạo, Quản lý nguồn nhân lực
PDF Document Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị Lãnh Đạo Tổ Chức
PDF Document Tiến hành các cuộc họp hiệu quả Lãnh Đạo Đội Ngũ
 
Khả năng lãnh đạo, Thuật đối nhân xử thế
 
 
Giải quyết mâu thuẩn, Giao tiếp, Làm việc nhóm
PDF Document Ủy thác công việc Lãnh Đạo Đội Ngũ
 
Quản lý nguồn nhân lực, Tinh thần trách nhiệm
 
 
Khả năng lãnh đạo, Sự đa dạng, Thuật đối nhân xử thế
PDF Document Xử lý sai sót Quản Lý Hiệu Quả
 
Giải quyết mâu thuẩn, Giao tiếp
 
 
Khả năng lãnh đạo, Quản lý nguồn nhân lực, Thuật đối nhân xử thế

Lĩnh Vực Huấn Luyện

Những năng lực được phát triển thông qua hệ thống IMAP của chúng tôi được chia thành sáu Lĩnh Vực Huấn Luyện chính. Bạn hãy chọn lĩnh vực mình quan tâm bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin.

Gắn Kết Đội Ngũ

Kỹ Năng Lãnh Đạo

Lợi Thế Bán Hàng

Dịch Vụ Khách Hàng

Thuyết Trình Hiệu Quả

Cải Thiện Quy Trình

Talent Management White Paper Quản Lý Nhân Tài
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Succession Planning White Paper Phát Triển Đội Ngũ Kế Thừa
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Employee Engagement White Paper Gắn Kết Đội Ngũ
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo

Phẩm Chất Của Một Người Lãnh Đạo

Có phải lắng nghe là kỹ năng tối quan trọng đối với một người lãnh đạo?
Đúng
Đúng
 0.00%
Không
Không
 0.00%

 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com