In  

Phạm Vi Năng Lực

Hệ Thống Phát Triển Dựa Trên Năng Lực bao gồm những module chương trình tập trung vào những lĩnh vực năng lực có ảnh hưởng quan trọng tới thành công của một tổ chức. Hệ thống này được thiết kế để củng cố những năng lực quan trọng cho tổ chức và khắc phục những thiếu sót trong hiệu suất công việc đồng thời giúp học viên có khả năng ứng dụng những kiến thức đã học vào môi trường làm việc của họ.

Phạm Vi Năng Lực:

 • Giá trị
 • Tầm nhìn
 • Thái độ
 • Nhận thức về bên ngoài
 • Phong thái chuyên nghiệp
 • Sáng kiến
 • Định hướng kết quả
 • Kiểm soát căng thẳng
 • Tư duy sáng tạo
 • Ra quyết định
 • Thu hút khách hàng
 • Trải nghiệm khách hàng
 • Đối nhân xử thế
 • Giao tiếp
 • Gây ảnh hưởng
 • Tính đa dạng
 • Giải quyết mâu thuẫn
 • Làm việc nhóm
 • Khả năng thích nghi
 • Quản lý sự thay đổi
 • Kiểm soát quản lý
 • Quản trị nhân lực
 • Lãnh đạo

 

 

Lĩnh Vực Huấn Luyện

Những năng lực được phát triển thông qua hệ thống IMAP của chúng tôi được chia thành sáu Lĩnh Vực Huấn Luyện chính. Bạn hãy chọn lĩnh vực mình quan tâm bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin.

Gắn Kết Đội Ngũ

Kỹ Năng Lãnh Đạo

Lợi Thế Bán Hàng

Dịch Vụ Khách Hàng

Thuyết Trình Hiệu Quả

Cải Thiện Quy Trình

Talent Management White Paper Quản Lý Nhân Tài
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Succession Planning White Paper Phát Triển Đội Ngũ Kế Thừa
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Employee Engagement White Paper Gắn Kết Đội Ngũ
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo

 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com