In  

Lịch giải pháp tại TP.HCM

NHÓM GIẢI PHÁP
CHƯƠNG TRÌNH
HUẤN LUYỆN TIÊU CHUẨN DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO
Khu Vực
09/2016
10/2016
11/2016
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
Thời lượng
Lãnh Đạo Tạo Đột Phá
HCM
 
24,25,26
14,15,16
14,15,16
19,20,21
18,19,20
22,23,24
20,21,22
 
24,25,26
 
 
 

5,6,7

 
5,6,7

 

10,11,12

 

3 ngày
Lãnh Đạo và Quản Lý Hướng Đến Hành Động và Kết Quả
HCM
23,24
 
30,1/10
   
 
    10,11,25,26
 
29,30,31
1/6
   
 
4 ngày
Năng Lực Trình Bày Thực Tiễn và Truyền Cảm Hứng
HCM
 
 
12,13
 
16,17
 

 

4,5

12,13

 

27,28
30,31
 
23,24
8,9

24,25

 

28,29
2 ngày
Lãnh Đạo Tạo Gắn Kết
HCM
                       
3 ngày
Nghệ Thuật Bán Hàng
Đạt Lợi Thế
HCM
    21,22        
 
     
 
2 ngày
Đào Tạo Giảng Viên
Chuyên Nghiệp
HCM
     
28,29
      11,12        
2 ngày

Chương trình huấn luyện tiêu chuẩn dành cho các nhà quản lý và lãnh đạo: Là nhóm giải pháp giúp các nhà Quản lý và Lãnh đạo tạo ra những thay đổi đáng kể trong năng lực kinh doanh và hiệu quả hoạt động của cá nhân, nhóm và tổ chức.

           
 

Lịch giải pháp tại Hà Nội

NHÓM GIẢI PHÁP
CHƯƠNG TRÌNH
HUẤN LUYỆN TIÊU CHUẨN DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO
Khu Vực
09/2016
10/2016
11/2016
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
Thời lượng
Lãnh Đạo Tạo Đột Phá
HN
28, 29, 30
25, 26, 27
 
5,6,7
 
 
03, 04, 05
 
 
26, 27, 28   14,15,16

 

18, 19, 20

 

3 ngày
Lãnh Đạo và Quản Lý Hướng Đến Hành Động và Kết Quả
HN
 
 
 
 
15, 16
21, 22
LMAR
 
     
13, 14
15, 16
 
   
 
4 ngày
Năng Lực Trình Bày Thực Tiễn và Truyền Cảm Hứng
HN
 
 
 
 
 
 

 

06, 07

 

 
11, 12
 
 
09,10

 

10,11
29,30

 
2 ngày
Lãnh Đạo Tạo Gắn Kết
HN
                    13, 14, 15  
3 ngày
Nghệ Thuật Bán Hàng
Đạt Lợi Thế
HN
    26,27 23, 24 , 24 04, 05  
07, 08
     
 
2 ngày
Đào Tạo Giảng Viên
Chuyên Nghiệp
HN
     
 
               
2 ngày

Chương trình huấn luyện tiêu chuẩn dành cho các nhà quản lý và lãnh đạo: Là nhóm giải pháp giúp các nhà Quản lý và Lãnh đạo tạo ra những thay đổi đáng kể trong năng lực kinh doanh và hiệu quả hoạt động của cá nhân, nhóm và tổ chức.

           
 
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com