In  

Giải Pháp Đã Thực Hiện

Dale Carnegie đã cộng tác với rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp ở những quy mô khác nhau để tạo ra các kết quả kinh doanh đo lường được.

Tìm Thêm Những Ví Dụ Thành Công Bên Dưới

Urban Engineering, Inc.

Thách Thức Kinh Doanh

Thử thách mà Urban đối mặt là những yêu cầu cần có tinh thần làm chủ mới việc cải thiện giao tiếp giữa các nhân viên trong tổ chức. "Chúng tôi cần hiểu được quan điểm về phạm mà một số người đang cố gắng kinh doanh", ông D'Alba. "Chúng tôi không giao tiếp rõ ràng."
 

Giải Pháp

Dale Carnegie đã thực hiện một chương trình lãnh đạo được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của Urban. Họ đóng vai trò là một phần trong tập thể Urban chứ không phải là một chuyên gia tư vấn bên ngoài đang cố gắng cải thiện các kỹ năng giao tiếp tìm hiểu giữa các nhân viên.
 

Kết Quả

"Khả năng giao tiếp của chúng tôi đã trở nên vượt trội. Hầu hết chúng tôi các kỹ sư, chúng tôi chọn nghề kỹ sư bởi vì chúng tôi chỉ giỏi làm việc với những con số và không thật sự vượt trội với các kỹ năng giao tiếp. Chúng tôi nhận thấy rằng những người đã trải qua khóa đào tạo của Dale Carnegie thể đứng lêntruyền đạt được thông điệp có đầy đủ các yếu tố quan trọng để làm mọi người hiểu được tầm nhìn động lực hành động ", ông D'Alba nói. Chương trình của Dale Carnegie đã huấn luyện ông và các đồng nghiệp của mình cách thật sự lắng nghegiao tiếp với nhau với khách hàng.
 

"Dale Carnegie chất xúc tác giúp chúng tôi vượt qua những thử thách và giúp đội ngũ lãnh đạo chúng tôi tập trung vào mục tiêu chung nay đã được hiểu rõ hơn bởi hầu hết mọi người. Dale Carnegie thay đổi cái nhìn và cảm nhận của tổ chức chúng tôi."
 
-Edward M. D’Alba, PE, Chủ tịch, Urban Engineering, Inc.

 
Back

Lĩnh Vực Huấn Luyện

Những năng lực được phát triển thông qua hệ thống IMAP của chúng tôi được chia thành sáu Lĩnh Vực Huấn Luyện chính. Bạn hãy chọn lĩnh vực mình quan tâm bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin.

Gắn Kết Đội Ngũ

Kỹ Năng Lãnh Đạo

Lợi Thế Bán Hàng

Dịch Vụ Khách Hàng

Thuyết Trình Hiệu Quả

Cải Thiện Quy Trình

Talent Management White Paper Quản Lý Nhân Tài
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Succession Planning White Paper Phát Triển Đội Ngũ Kế Thừa
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo
 

Employee Engagement White Paper Gắn Kết Đội Ngũ
Tải Về Tài Liệu Tham Khảo

 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com